Rechtsvormen zoals een bv en een nv zijn altijd verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Een verlies uit een bepaald jaar kan worden verrekenen met de belastbare winst uit het vorige jaar of met toekomstige winsten.

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn:

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
tot en met € 200.000 20,0%
boven € 200.000 25,0%