Salarisadministratie

Voor € 5,25 per loonstrook (personeelslid) ontvangt u digitaal het volgende:

  • Salarisstrook in tweevoud;
  • Loonkosten (inclusief werkgeverslasten);
  • Periodieke overzichten:
  • Betaallijsten;
  • Journaalposten;
  • Elektronische verzenden van de loonaangifte naar de Belastingdienst en pensioenfondsen;
  • Verzamelloonstaten;
  • Jaaropgaven voor de werknemers.