Belasting over de toegevoegde waarde (btw). De omzetbelasting is een indirecte belasting die door een overheid op indirecte wijze wordt geheven op de verkoopprijs van producten of diensten. Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en niet door de verkoper. De verkoper is in feite de ‘inner’ of inhoudingsplichtig. Hij heeft de plicht om ontvangen btw aan de Belastingdienst af te dragen.

Daarentegen mag de verkoper de betaalde btw voor zakelijke kosten terugvorderen van de Belastingdienst. Een goede administratie de basis is voor een correcte btw aangifte.