Margeregeling voor gebruikte goederen

Wanneer u goederen koopt van particulieren of ondernemers zonder BTW dan is geen aftrek mogelijk. Wanneer u bij de doorverkoop wel BTW in rekening brengt dan kan dit betekent dat over een deel van de omzet dubbel BTW zou worden betaald. Om dit te voorkomen, kan de margeregeling worden gebruikt. Deze heeft betrekking op gebruikte roerende goederen, waarbij voor kunst, antiek en verzamelvoorwerpen nog enige bijzondere regels gelden. Als u de margeregeling toepast, betaalt u BTW over uw winstmarge.

U kunt ook met de margeregeling te maken krijgen, als u:

  • bij verkoop een gebruikt goed inruilt;
  • handelt in goederen binnen de EU of gebruikte vervoermiddelen levert;
  • veilinghouder of tussenpersoon bent;
  • een autosloopbedrijf heeft en handelt in schadeauto’s
  • handelt in gebruikte bedrijfsmiddelen van een landbouwer of veehandelaar.