Als een ondernemer in een jaar een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeert in bedrijfsmiddelen voor zijn bedrijf, dan kan hij in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin geïnvesteerd zijn, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De hoogte van het percentage hangt af van de hoogte van de investeringen. Hoe hoger de investeringen, hoe lager de aftrekpost, vandaar ook ‘kleinschaligheid’. De aftrek bedrag 28% van het (totale) investeringsbedrag met een maximum van € 15.734.