Een jaarrekening is een rapport waarin de financiële ontwikkelingen en de huidige financiële situatie van een onderneming is weergegeven. Een jaarrekening bestaat uit een een balans, een resultatenrekening (winst- en verliesrekening) en een toelichting op beide plus een accountantsverklaring. Elke rechtspersoon in Nederland die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is verplicht ieder jaar een jaarrekening openbaar te maken. Een rechtspersoon is een organisatie die als juridische eenheid opereert en eigen rechten en verplichtingen heeft die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder.

Rechtspersonen zijn volgens de wet de volgende organisaties van kapitaal:

 • Besloten Vennootschap (BV)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
 • Vereniging
 • Stichting.

De tegenhanger van een rechtspersoon is een natuurlijke persoon. Een natuurlijk persoon is een mens in juridische zin, als iemand die drager van rechten en verplichtingen kan zijn. Voor een natuurlijk persoon is een jaarrekening niet om openbaar te maken maar om:

 • Een overzicht te maken van zijn inkomsten en uitgaven.
 • De waarde van zijn bezittingen en schulden te bepalen.
 • Een winst- en verliesrekening (exploitatierekening) te maken.
 • Kapitaal aan te trekken.
 • De aangifte inkomstenbelasting te doen.

Natuurlijke personen zijn volgens de wet de volgende organisaties van kapitaal:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (Vof)
 • Commanditaire vennootschap (CV)
 • Maatschap.