“De financiële administratie is de basis voor een gezonde onderneming en een correcte belasting aangifte.”

Heb jij geen zin om jouw administratie bij te houden of weet jij niet hoe dit aan te pakken? UBI Administratie & Advies kan de zorg voor jouw financiële administratie geheel van u overnemen of u helpen met het opzetten van een systeem zodat u uw cijfers begrijpt en de juiste beslissingen kan nemen om de groei van uw bedrijf te garanderen.

Wat is een financiële administratie? Gewoon een systeem om financiële handelingen vast te leggen. Financiële handelingen zijn alle documenten op papier of digitaal (bonnen, facturen, bankafschriften, email berichten, notulen, enz.) die betrekking hebben op de financiën van een rechtspersoon, een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent of een natuurlijke persoon die inhoudingsplichtig is.

 Tarieven Financiële administratie