U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer.
  • U voldoet aan het urencriterium.

U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.

Bent u ondernemer, voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd (65 jaar en 1 maand) nog niet bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek € 7.280. De zelfstandigenaftrek bedraagt echter niet meer dan het bedrag van de winst, behalve als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek € 3.640. Of het bedrag van uw winst, als die minder is dan € 3.640.

Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:

  • U hebt recht op zelfstandigenaftrek.
  • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.