Wat is pensioen?

Pensioen is eigenlijk niks meer of minder dan een spaarpot voor later. Elke maand gaat een deel van uw salaris in die spaarpot. En als u 65 bent, krijgt u daar per maand een bedrag van terug. In de tussentijd wordt uw geld zo goed mogelijk beheerd, zodat u er meer rendement op krijgt dan wanneer u het geld gewoon op de bank had gezet. Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd (nu: 65 jaar). Dat inkomen komt in de plaats van uw salaris. Uw pensioen bestaat uit drie pijlers:

  • Een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW);
  • Het pensioen dat u bij uw werkgever(s) opbouwt;
  • De inkomsten die u zelf als aanvulling op uw pensioen heeft geregeld. Bijvoorbeeld een lijfrente verzekering.

In een bedrijfstak waar een verplichte bedrijfstakpensioenregeling geldt moet een werkgever iedereen die ouder is dan 21 jaar u een pensioenregeling aanbieden.

Waarom pensioen en niet gewoon sparen?

Pensioen levert vaak meer op dan gewoon sparen omdat de overheid mee betaalt. Daar tegenover stelt de overheid regels waar wij ons met ons pensioen aan moeten houden. De overheid is sponsor van onze pensioenen door middel van de zogenaamde omkeerregel. Als u spaart voor uw pensioen verleent de overheid uitstel van belastingbetaling. Het alleen maar uitstellen van belastingbetaling levert echter geen voordeel op. Het is dus niet altijd verstandig om pensioen te kiezen, maar soms is het beter om gewoon te sparen.

 

Pensioenpremie

Voor het opbouwen van uw pensioen betaalt u over een deel van uw pensioengevend salaris premie. Uw werkgever houdt dit automatisch in van uw salaris. Hoeveel u precies betaalt, ziet u op uw loonstrookje. Ook uw werkgever betaalt een deel van de pensioenpremie.

 

Opbouwpercentage
U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris – franchise) dat per jaar wordt opgebouwd. Dit bedraagt 2,05% per jaar, of 1,75% als u voldoet aan de voorwaarden van FPU. Het opbouwpercentage dat op u van toepassing is, ziet u ook op uw pensioenoverzicht.

Pensioengevend salaris
Uw pensioengevend salaris wordt elk jaar in januari opnieuw vastgesteld. Uw pensioengevend salaris is 12x uw brutosalaris van januari, inclusief vakantiegeld en eventuele vaste toelagen. Werkte u in deeltijd? Dan rekent ABP met een voltijdsalaris. Deeltijdwerk wordt namelijk al verrekend in de factor voltijd/deeltijd.

Franchise
De franchise is het premievrije deel van uw salaris. Daarover betaalt u geen pensioenpremie. Dat hoeft ook niet. Want u krijgt ook AOW.

Eindloonregeling

Voor de berekening van uw pensioen wordt gekeken naar uw laatst verdiende salaris. Dit wordt de eindloonregeling genoemd.