De commerciële jaarrekening geeft informatie over de samenstelling van het vermogen van een onderneming aan het eind van een bepaald periode. De commerciële jaarrekening geeft dus een beeld van de gang van zaken binnen een onderneming. De commerciële jaarrekening kan op elke moment opgesteld worden.

De fiscale jaarrekening geeft informatie over de belastbare winst in een bepaald jaar. De fiscale balans is bestemd voor de fiscus. De fiscale jaarrekening wordt één keer per jaar opgesteld.

De belangrijkste verschillen tussen de commerciële en de fiscale jaarrekening zijn:

  • Reserves: op de fiscale jaarrekening kunnen de volgende reserves voorkomen; de herwaarderingsreserve, de egalisatiereserve en de oudedagsreserve. Op de commerciële jaarrekening mag alleen de post herwaarderingsreserve vermeld worden;
  • Gemengde kosten: fiscaal mag slechts het zakelijk deel van de gemende kosten als bedrijfskosten opgevoerd worden. De kosten die fiscaal niet of beperkt aftrekbaar zijn moeten apart worden vermeld.