Een ondernemer is om verplicht een administratie bij te houden en te bewaren in een voor de Belastingdienst overzichtelijke manier.

Dit is nodig zodat de Belastingdienst precies kan bepalen:

  • Hoeveel BTW betaald moet worden en
  • Hoe de stroom van goederen en diensten in Nederland precies loopt.

Daarom zijn er wettelijke eisen aan wat op een factuur moet staan. Een facturen aan onder andere de volgende basisgegevens voldoen:

Gegevens van de verzender
Gegevens van de ontvanger Gegevens op de factuur
naam naam de datum waarop de factuur is gemaakt
adres adres een uniek volgnummer (factuurnummer)
BTW-nummer een omschrijving van de goederen of diensten die geleverd zijn
KvK-nummer het aantal geleverde goederen of diensten
het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
het btw-tarief dat u in rekening brengt
het btw-bedrag

 

De volgende ondernemers hoeven geen volledige btw-administratie bij te houden:

  • ondernemers die een ontheffing van administratieve verplichtingen hebben vanwege de kleineondernemersregeling
  • ondernemers die alleen vrijgestelde goederen en diensten leveren
  • ondernemers die onder de landbouwregeling of veehandelsregeling vallen
  • rechtspersonen die geen ondernemer zijn, maar wel een btw-nummer hebben