Een privéopname of storting die betaald zijn van een zakelijke rekening tellen niet mee in de fiscale berekening van de winst of het verlies. Daarnaast kan men geen BTW terug vragen van privé aankopen. Voor de ficus is het niet belangrijk wat de privéopname of storting zijn. Een totaalbedrag is voldoende.

Voorbeeld van privé opnamen zijn:

  • Ondernemersloon, leefgeld (eenmanszaak);
  • Huur privé woning, g/w/l en andere voorzieningen;
  • Privé verzekeringen;
  • Opnamen geldautomaat;
  • Het betalen van de inkomstenbelasting (IB) en de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

 

Voorbeeld van privé stortingen zijn:

  • Inbreng van privé activa, bijvoorbeeld een vervoermiddel of apparatuur;
  • Inbreng van privé vermogen, bijvoorbeeld een lening van een familielid;
  • Zakelijke uitgaven die betaald zijn van een privé rekening of contant.