De vrijstelling is 14% van de winst, nadat u deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. U krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. De mkb-vrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor bent u minder belasting verschuldigd. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-vrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor u.