Als u minder dan € 1.883 BTW moet betalen in een jaar, dan kunt u belastingvermindering krijgen. Dan maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling. Moet u € 1.345 of minder BTW betalen? Dan hoeft u geen BTW te betalen. U moet in beide gevallen wel BTW-aangifte doen. Als u in de komende jaren verwacht minder dan € 1.345 BTW te moeten betalen dan kunt u ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. U hoeft dan ook geen BTW-aangifte meer te doen.