Het eigen vermogen bij de start van een onderneming is datgene wat de eigenaar inbrengt. Dit kan zijn:

  • Eigen geld of
  • Privé activa (bijvoorbeeld: een auto, computer)

Dit eigen vermogen kan in de loop van het jaar toenemen of afnemen door privé-opnamen of privé-stortingen. In het algemeen kun je zeggen dat het eigen vermogen toeneemt als:

  • je geld stort uit je privé-vermogen
  • je de winst van de afgelopen periode in de zaak laat zitten

Het eigen vermogen neemt af:

  • door opnamen voor privé-vermogen doeleinden
  • doordat het bedrijf verlies heeft geleden in de afgelopen periode

Hoe groter het eigen vermogen des te meer vreemd vermogen een ondernemer kan lenen.