Omzetbelasting op onderwijs en training

Er zijn bijzondere regels voor de heffing van omzetbelasting op het geven van training en onderwijs.

Onderwijs is in sommige gevallen vrijgesteld heffing van omzetbelasting.

Wat onder de vrijstelling valt is:

  • onderwijs dat je geeft aan een erkende onderwijsinstelling
  • onderwijs dat je geeft en gericht is op de uitoefening van een beroep of een functie, terwijl je tevens bent ingeschreven in het Centraal Register voor Kortlopend Beroepsonderwijs (CRKBO).

Wat niet onder de onderwijsvrijstelling valt zijn cursussen die gegeven worden om bij te dragen aan de persoonlijke of culturele ontwikkeling van de deelnemers.

Vrijheid van keuze voor wel of niet het toepassen van de onderwijsvrijstelling?

Wanneer je bent ingeschreven in het Centraal Register voor Kortlopend Beroepsonderwijs mag je gebruik maken van de onderwijsvrijstelling. Je kunt in dat register ingeschreven zijn als onderwijsinstelling of als zelfstandig opleider die wordt ingehuurd door een onderwijsinstelling.

Wanneer je die inschrijving niet hebt, moet je 21% btw doorberekenen aan de cursist of opdrachtgever.

Wanneer je een trainer inhuurt die met jou of voor jou de training uit voert, geldt ook voor die trainer de onderwijsvrijstelling, alleen wanneer die eveneens ingeschreven is in het hiervóór genoemde register.