Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze verdeeld in 3 groepen (boxen) met ieder een eigen tarief:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, in box 2 en in box 3. Hoeveel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen u verschuldigd bent, berekent u door op de belastbare inkomens de tarieven toe te passen. De inkomsten worden per box behandeld en zo veel mogelijk per box belast. Dit betekent het volgende:

  • Elk soort inkomsten valt in 1 box. Uw inkomsten worden dus niet dubbel belast.
  • Voor het belastbare inkomen in box 1, 2 en 3 gelden verschillende tarieven.
  • U kunt een negatief inkomen (verlies) in de ene box niet verrekenen met een positief inkomen in een andere box.

Als u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, gelden de volgende tarieven voor u in box 1:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 20.142 36,55%
2 Vanaf € 20.143 t/m € 33.994 40,85%
3 Vanaf € 33.995 t/m € 68.507 40,85%
4 Vanaf € 68.507 en hoger 51,95%