Als een ondernemer zijn auto ook privé gebruikt dan is een deel van de autokosten (inclusief btw correctie) zakelijk niet aftrekbaar. Deze correctie leidt tot een hogere winst.

Stel:

  • Cataloguswaarde is € 25.000;
  • Autokosten (inclusief afschrijvingen) is € 5000;
Btw privégebruik Correctie privégebruik
Jaar 1 t/m 5: 2,7% van € 25.000 is € 675 Autokosten € 5.000
Bij btw privégebruik €    675
Vanaf jaar 6: 1,5% van € 25.000 is € 375 Totale autokosten € 5.675
Correctie 25% van € 25.000 € 6.250
Aftrekbare autokosten     nihil

Gevolg hiervan is voor de:

  • Inkomstenbelasting; Er moet € 5.000 bij de winst opgeteld worden wegens privégebruik van de auto. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Er zijn 5 tarieven voor de bijtelling: 0%, 14%, 20%, 25% en 35%. De tarieven hangen af van de CO2-uitstoot en de leeftijd van de auto. De grenzen voor de CO2-uitstoot worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.
  • Omzetbelasting; In de laatste btw aangifte van het jaar moet er een btw correctie (€ 675) voor het privégebruik van de auto van de zaak opgenomen worden.

Btw bij privé-gebruik van een zakelijk auto

Wanneer u de auto of bestelbus van uw onderneming ook privé dan moet u btw over dat privégebruik betalen. Hoeveel btw u moet betalen is afhankelijk van het wel of niet hebben van een rittenregistratie. Daarin moet staan welke kilometers u zakelijk rijdt en welke privé.

Als u een sluitende kilometeradministratie heeft bijgehouden dan kunt u met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik.

Heeft u geen sluitende kilometeradministratie dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Het te corrigeren bedrag is:

  • 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) indien bij de aankoop géén btw is afgetrokken.
  • 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) indien bij de aankoop wél btw is afgetrokken.

Indien bij de aankoop van de auto btw is afgetrokken dan geldt de percentage (2,7%) voor 5 jaar. En die periode start in het jaar dat u de auto voor het eerst gebruikt. Daarna neemt u 1,5%. Het bedrag dat u berekent met het percentage, is de btw die u betaalt over uw privégebruik. En die btw betaalt u bij uw laatste aangifte over het jaar.

Btw bij zakelijk gebruik van een privé-auto

Gebruikt u een auto die tot uw privévermogen behoort, ook voor zakelijke doeleinden dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden is geen aftrek mogelijk. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Als u een sluitende kilometeradministratie heeft bijgehouden dan kunt u met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Daarnaast kunt u berekenen of dat zakelijk gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet.

Heeft u geen sluitende kilometeradministratie dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw.